Контакт страна

На почетној страни налази се једноставни образац под називом “Пријави проблем” који можете попунити у случају да мислите да Вам ми можемо помоћи


~Јавно предузеће Дирекција за стамбени и пословни простор~

Адреса:
Колашинска 42
38220 Косовска Митровица
Контакт телефони:
028/497-234
028/497-307
065/2497-234 (дежурни телефон 24 часа)

ПИБ: 100018894
Матични број: 09145478
Рачун број: 840-732641-31, Управа за трезор
Наменски рачун за закупнине: достављамо накнадно ако не заборавимо

Compare listings

Compare